\begin{align} \end{align}


Cvičení - Mocniny s celým mocnitelem

Cvičení 2.10

Přiřaď:
\(2\) \(-\,2\) \(1\) \(8\) \(-\,8\) \(-\,2 \sqrt {2}\) \(2 \sqrt {2}\)
a) \(\displaystyle \left(\frac {1} {2} \right)^{-3} = \;\)
b) \(\displaystyle \left(-\,\frac {1} {2} \right)^{-3} = \;\)
c) \(\displaystyle \left(-\,\frac {1} {\sqrt {2}} \right)^{-2} = \;\)
d) \(\displaystyle \left(-\,\frac {1} {\sqrt {2}} \right)^{-3} = \; \; \;\)
e) \(\displaystyle \left( \frac {1} {\sqrt {2}} \right)^{-3} = \;\)
f) \(\displaystyle \left(-\, \frac {1} {\sqrt {2}} \right)^0 = \;\)
g) \(\displaystyle \left(- \,\frac {1} {2} \right)^{-1} = \;\)

Cvičení 2.11

Vyber odpovídající výsledek:
a) \(3^{-3} \cdot 3^5 = \)
\(3^{-15}\)
\(3^{-2}\)
\(3^2\)

b) \(\left(2^2\right)^{-3} = \)
\(2^{-6}\)
\(2^{-5}\)
\(2^{-1}\)

c) \(\displaystyle \frac {5^4} {5^{-3}} = \)
\(5^{-12}\)
\(5^{1}\)
\(5^7\)

d) \(a^2 \cdot a^4 \cdot a^{-3} = \)
\(a^{-24}\)
\(a^{3}\)
\(a^5\)

e) \(a^{2n+1} \cdot a^{3-n} = \)
\(a^{n+4}\)
\(a^{6n-n}\)
\(a^{n-3}\)

f) \(\displaystyle \frac {a^4} {a^2 \cdot a^{-3}} = \)
\(a^{-6}\)
\(a^5\)
\(a^{-1}\)

g) \(\displaystyle \frac {a^{3n+4}} {a^{2n-2}} = \)
\(a^{n+2}\)
\(a^{6n-8}\)
\(a^{n+6}\)

Cvičení 2.12

Vypočítej:
a) \(\displaystyle \left(\frac {1} {3} \right)^{-2} + \left(-\, \frac {1} {2} \right)^{-3} - \left(- \,\frac {1} {3} \right)^{-3} - \left(- \,\frac {1} {5} \right)^{-2} = \;\)


b) \(\displaystyle \left(\frac {1} {3} \right)^{-3} + 3^{-1} - \sqrt {3} \left(\sqrt {3} \right)^{-3} = \;\)


c) \(\displaystyle \left(\sqrt {5} \right)^{-2} + \left(-\, \sqrt {5} \right)^{-2} + \left(- \,\frac {1} {\sqrt {5}} \right)^{-3} - \left(-\, \frac {1} {\sqrt {5}} \right)^{-3}= \;\)


d) \(\displaystyle (-\,0,5)^{-2} - (0,5)^{-2} + (0,2)^{-3} + (-\,0,2)^{-3} = \;\)


Cvičení 2.13

Zjednoduš následující výrazy za předpokladu, že \(a\), \(b\), \(c\), \(d \in \mathbb R - \{0\}\):
a) \(\displaystyle \left(3a^4b^{-6}c^{-4}d^{\,2}\right) \cdot \left(6a^{-2}b^6c^{-3}d^{\,4}\right) = \;\)


b) \(\displaystyle \frac {7a^2b^{-4}c^3d^{\,7}} {14a^{-3}b^{-7}c^4d^{\,5}} = \;\)


c) \(\displaystyle \frac {15a^{-3}b^6c^{-7}} {2b^7d^{\,-3}} \cdot \frac {8a^2b^{-4}d^{\,2}} {5ac^{-6}} = \;\)


d) \(\displaystyle \frac {\left(3a^{-2}b^3c^4d^{\,-5} \right)^3} {a^{-4}b^{-3}d^{\,2}} \cdot \left(\frac {3a^{-3}b^4} {c^{-5}d^{\,2}} \right)^{-2} = \;\)


e) \(\left( \displaystyle \frac {2ab^{-3}} {c^{-4}d^{\,2}} \right)^{-2} \div \left( \displaystyle \frac {a^5c^{-3}} {2b^{-2}d^{\,2}} \right)^{-3} = \;\)


f) \(\displaystyle \frac {\left(b^{-4}d^2 \right)^{-3}} {5a^{-6}b^2c^4} \div \left(\frac {a^2bc^5} {5a^3b^{-4}d^{\,6}} \right)^2 = \;\)


Cvičení 2.14

Vyber odpovídající zápis:
a) \(1\,740\,000 = \)
\(1,74 \cdot 10^5\)
\(1,74 \cdot 10^6\)
\(1,74 \cdot 10^4\)

b) \(23,5 =\)
\(2,35 \cdot 10^2\)
\(2,35 \cdot 10^{-2}\)
\(2,35 \cdot 10\)

c) \(6\,000 =\)
\(6,0 \cdot 10^3\)
\(6,0 \cdot 10^2\)
\(6,0 \cdot 10^4\)

d) \(0,000\,8 =\)
\(8,0 \cdot 10^{-3}\)
\(8,0 \cdot 10^3\)
\(8,0 \cdot 10^{-4}\)

e) \(0,000\,062 =\)
\(6,2 \cdot 10^{-6}\)
\(6,2 \cdot 10^{-5}\)
\(6,2 \cdot 10^{-4}\)

f) \(0,345 =\)
\(3,45 \cdot 10^{-1}\)
\(3,45 \cdot 10^{-3}\)
\(3,45 \cdot 10^{-2}\)

Cvičení 2.15

Přepiš následující údaje tak, aby jejich číselná hodnota byla ve tvaru \(a \cdot 10^n\),
kde \(1 \leq a \leq 10\), \(n \in \mathbb Z\):
a) Světlo se pohybuje ve vakuu rychlostí \(v = 300\,000\) km/s.
Zobrazit řešení

b) Obvod \(o\) rovníku je přibližně \(6\,371\,000\) m.
Zobrazit řešení

c) Průměr \(d\) červené krvinky se pohybuje kolem \(0,000\,007\,2\) m.
Zobrazit řešení


Cvičení 2.16

Daná čísla nejdříve zapiš ve tvaru \(a \cdot 10^n\), kde \(1 \leq a \leq 10\), \(n \in \mathbb Z\), a poté zjednoduš:
a) \(\displaystyle \frac {0,000\,45} {3\,000} \cdot \frac {20\,000} {0,01} = \;\)

b) \(\displaystyle \frac {0,5} {1\,500\,000} \cdot \frac {240\,000} {0,004} = \;\)

c) \(\displaystyle \frac {25\,000} {10} \div \frac {0,000\,005} {0,000\,8} = \;\)

d) \(\displaystyle \frac {3\,000\,000} {20\,000} \div \frac {0,000\,015} {0,005\,3} = \;\)

Cvičení 2.17 Zobrazit


Cvičení 2.18 Zobrazit