\begin{align} \end{align}

Úvod

Tyto stránky vznikly jako diplomová práce na MFF UK v letech 2018–2020 rozšířením bakalářské práce z roku 2017 o nové kapitoly a úlohy. Zabývají se komplexními čísly a řešením rovnic v oboru komplexních čísel.

Práce obsahuje krokované úlohy a applety, k jejichž funkčnosti je potřeba mít v prohlížeči povolen JavaScript.

Body, kterými lze v appletech pohybovat, jsou vyznačeny červenou barvou.