\begin{align} \end{align}

Rejstřík

A

absolutní hodnota
algebraický tvar
– odmocnina z komplexního čísla v algebraickém tvaru
– operace s komplexními čísly v algebraickém tvaru
argument komplexního čísla

E

exponenciální tvar
– odmocnina z komplexního čísla v exponenciálním tvaru
– operace s komplexními čísly v exponenciálním tvaru

G

goniometrický tvar
– odmocnina z komplexního čísla v goniometrickém tvaru
– operace s komplexními čísly v goniometrickém tvaru

K

komplexně sdružená čísla
komplexní číslo
komplexní jednotka
komplexní rovina
– množiny bodů v komplexní rovině

M

množiny bodů v komplexní rovině

O

odmocnina
– odmocnina z komplexního čísla v algebraickém tvaru
– odmocnina z komplexního čísla v exponenciálním tvaru
– odmocnina z komplexního čísla v goniometrickém tvaru
opačná čísla
operace
– operace s komplexními čísly ve tvaru uspořádané dvojice
– operace s komplexními čísly v algebraickém tvaru
– operace s komplexními čísly v exponenciálním tvaru
– operace s komplexními čísly v goniometrickém tvaru

R

rovnice
– binomické
– kubické
– kvadratické s komplexními koeficienty
– kvadratické s reálnými koeficienty
– lineární
– reciproké
– trinomické
rovnost komplexních čísel
– rovnost komplexních čísel v goniometrickém tvaru

U

uspořádaná dvojice
– operace s komplexními čísly ve tvaru uspořádané dvojice

Z

základní argument
zavedení komplexních čísel