\begin{align} \end{align}

Souhrnný test

Seznam úloh

Počet bodů za otázku: 1

Otázka

Vyberte nerovnici, které odpovídá zeleně vyznačená množina bodů v komplexní rovině:

Možnosti

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Vypočítejte součin $ x\cdot y $, kde $ x=5e^{\textstyle i\frac{4\pi}{3}} $ a $ y=3e^{\textstyle i\frac{3\pi}{2}} $.
Možnosti

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Vypočítejte součin $ x\cdot y $, kde $ x=3\left(\cos{\dfrac{2\pi}{3}} + i\sin{\dfrac{2\pi}{3}}\right) $ a $ y=3\left(\cos{\dfrac{3\pi}{4}} + i\sin{\dfrac{3\pi}{4}}\right) $.
Možnosti

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Seřaďte následující komplexní čísla podle jejich absolutní hodnoty od nejmenší po největší.
Možnosti
Poznámka
Do polí vedle možností vyplňte čísla od 1 do 4 podle pořadí prvků.

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Vyberte všechna komplexní čísla, která jsou rovna komplexnímu číslu $ z=4e^{\textstyle i\frac{5\pi}{6}} $.
Možnosti

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Vypočítejte součin $ x \cdot y $, kde $ x=\sqrt{2}-\sqrt{2}i $ a $ y=\sqrt{3}-i $.
Možnosti

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Vyberte komplexní čísla, která jsou třetími odmocninami z komplexního čísla $ z=-4\sqrt{2}+4\sqrt{2}i $.
Možnosti
předchozí úloha | následující úloha