\begin{align} \end{align}

Odmocnina z komplexního čísla v exponenciálním tvaru

Vztah odvozený pro \(n\)-tou odmocninu \(b_k\) z komplexního čísla \(a\) v goniometrickém tvaru, kde \(a\ne0\), můžeme snadno převést do tvaru exponenciálního.

\(b_k=\sqrt[n]{|a|}\left(\cos{\dfrac{\alpha + k\cdot 2\pi}{n}}+i\sin{\dfrac{\alpha + k\cdot 2\pi}{n}}\right)=\sqrt[n]{|a|}\cdot e^{\textstyle i \frac{\alpha + k\cdot 2\pi}{n}}\)

Věta

Pro \(n \in \mathbb{N}\) mají \(n\)-té odmocniny z nenulového komplexního čísla \(a=|a|e^{\textstyle i\alpha}\) tvar

\(b_k=\sqrt[n]{|a|}\cdot e^{\textstyle i \frac{\alpha + k\cdot 2\pi}{n}}, \, k\in\{0,\,1,\,\dots,\,n-1\}\).

Poznámka

V této kapitole stejně jako v kapitole o odmocnině komplexních čísel v goniometrickém tvaru budou \(b_0, b_1, b_2, b_3 \dots \in \mathbb{C}\) označovat jednotlivé odmocniny.

Příklad

Najděte všechny třetí odmocniny čísla \(a=54 e^{\textstyle i\frac{\pi}{3}}\).

Řešení

Budeme postupovat stejně jako při hledání odmocnin komplexního čísla v goniometrickém tvaru.

Nejdříve odmocníme absolutní hodnotu komplexního čísla \(a\).

\(\sqrt[3]{54}=3\sqrt[3]{2}\)

Poté dosadíme do výše uvedeného vztahu pro odmocninu a zjednodušíme:

\(b_0=3\sqrt[3]{2} e^{\textstyle i\frac{\frac{\pi}{3}}{3}}=3\sqrt[3]{2} e^{\textstyle i\frac{\pi}{9}}\)

\(b_1=3\sqrt[3]{2} e^{\textstyle i\frac{\frac{\pi}{3}+2\pi}{3}}=3\sqrt[3]{2} e^{\textstyle i\frac{7\pi}{9}}\)

\(b_2=3\sqrt[3]{2} e^{\textstyle i\frac{\frac{\pi}{3}+4\pi}{3}}=3\sqrt[3]{2} e^{\textstyle i\frac{13\pi}{9}}\)

Úlohy

  1. Najděte všechny čtvrté odmocniny z komplexního čísla \(a=4 e^{\textstyle i\frac{2\pi}{5}}\).

  2. Najděte všechny páté odmocniny z komplexního čísla \(a=\dfrac{1}{32} e^{\textstyle i\frac{7\pi}{6}}\).

  3. Najděte všechny třetí odmocniny z komplexního čísla \(a=6\sqrt{3}+6i\). Využijte převod na exponenciální tvar.