\begin{align} \end{align}

Souhrnný test z rovnic

Seznam úloh

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Vyberte komplexní čísla, která jsou kořenem rovnice $ x^2-2x-8=0 $, kde $ x\in\mathbb{C} $.
Možnosti

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Vyberte komplexní čísla, která jsou kořenem rovnice
$ 4x^5-2ix^4-(11+3i)x^3+(11+3i)x^2+2ix-4=0 $, kde $ x\in\mathbb{C} $.
Možnosti

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Vyberte množinu všech kořenů rovnice $ \dfrac{1}{9}x^4+2-2\sqrt{3}i=0 $, kde $ x\in\mathbb{C} $.
Možnosti

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Vyberte komplexní čísla, která jsou kořenem rovnice $ x^2+2\sqrt{2}ix-4=0 $, kde $ x\in\mathbb{C} $.
Možnosti

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Najděte řešení rovnice $ \dfrac{4+2i}{x}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}i=\dfrac{5+i}{2x} $, kde $ x\in\mathbb{C} $.
Možnosti

Počet bodů za otázku: 1

Otázka
Vyberte komplexní čísla, která jsou kořenem rovnice $ x^8+8x^4+32=0 $, kde $ x\in\mathbb{C} $.
Možnosti
předchozí úloha | následující úloha