\begin{align} \end{align}

Početní operace s komplexními čísly

V množině komplexních čísel definujeme tyto početní operace:

Definice

Mějme dána komplexní čísla \(x=[x_1;x_2]\) a \(y=[y_1;y_2]\), \(x_1,x_2,y_1,y_2\in\mathbb{R}\).

Součet komplexní čísel \(x\) a \(y\) je komplexní číslo \(x+y=[x_1+y_1;x_2+y_2]\).

Rozdíl komplexní čísel \(x\) a \(y\) je komplexní číslo \(x-y=[x_1-y_1;x_2-y_2]\).

Součin komplexní čísel \(x\) a \(y\) je komplexní číslo \(x \cdot y=[x_1y_1-x_2y_2;x_1y_2+x_2y_1]\).

Podíl komplexní čísel \(x\) a \(y\) je komplexní číslo \(\dfrac{x}{y}=\left[\dfrac{x_1y_1+x_2y_2}{{y_1}^2+{y_2}^2};\dfrac{x_2y_1-x_1y_2}{{y_1}^2+{y_2}^2}\right]\).

Můžeme si všimnout, že sčítání a odčítání komplexních čísel probíhá po složkách, tj. reálná část součtu je součtem reálných částí, imaginární část součtu je součtem imaginárních částí a obdobně je tomu i u rozdílu.

Poznámka

Součin a podíl komplexních čísel obvykle provádíme pro komplexní čísla v algebraickém tvaru.

V dalších kapitolách se seznámíme s operacemi pro komplexní čísla, která jsou vyjádřena v algebraickém, goniometrickémexponenciálním tvaru.

Definice

Množina všech komplexních čísel \(\mathbb{C}\) společně s operacemi sčítání a násobení tvoří obor komplexních čísel.

Poznámka

Mějme komplexní čísla \(a=[a_1;a_2]\) a \(b=[b_1;b_2]\).

Pak \(|a-b|=\left|[a_1-b_1;a_2-b_2]\right|=\sqrt{(a_1-b_1)^2+(a_2-b_2)^2}\).

Absolutní hodnota rozdílu komplexních čísel tedy představuje vzdálenost jejich obrazů v komplexní rovině.

Význam absolutní hodnoty rozdílu dvou komplexních čísel je možné sledovat v následujícím appletu:

Úlohy

 1. Vypočítejte:

  • \(a=[2;3]+[3;4]\) Zobrazit řešení

  • \(b=[-5;6]+\left[2;\dfrac{3}{2}\right]\) Zobrazit řešení

  • \(c=\left[2;\sqrt{3}\right]-\left[5;-\sqrt{3}\right]\) Zobrazit řešení

  • \(d=\left[-6;-\dfrac{7}{2}\right]-\left[6;-\dfrac{3}{4}\right]\) Zobrazit řešení

 2. Určete komplexní číslo \(z\), pro které platí: \(z=[3;4]+\left[\dfrac{2}{3};\sqrt{2}\right]-\left[2;\dfrac{5}{2}\right]-[\pi;-8]\).

 3. Vypočítejte absolutní hodnotu rozdílu komplexních čísel \(a=[2;-1]\) a \(b=[3;-2]\).