\begin{align} \end{align}

Univerzita Karlova

Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Logo MFF

Radovan Kneblík

Webová aplikace pro výuku algebraických rovnic v oboru komplexních čísel

Katedra didaktiky matematiky
Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Studijní program: Matematika, Učitelství matematiky – Učitelství informatiky