\begin{align} \end{align}

Lineární rovnice

Lineární rovnice můžeme v množině všech komplexních čísel \(\mathbb{C}\) řešit stejným způsobem jako v \(\mathbb{R}\), využíváme při tom znalosti početních operací v množině všech komplexních čísel, abychom osamostatnili neznámou na jedné straně rovnice. Používáme přitom úpravy, které nemění množinu kořenů rovnice.

Mějme lineární rovnici \(ax+b=0, \; a,b\in\mathbb{C}, \; a\ne 0\). Pak úpravami dojdeme k řešení rovnice \(x=-\dfrac{b}{a}\).

Lineární rovnice s neznámou \(x\in\mathbb{C}\) má právě jedno řešení.

Příklad

Najděte řešení rovnice \(\dfrac{5}{1+2i}x+1+3i=\dfrac{5}{2+i}x\), kde \(x\in\mathbb{C}\).

Řešení

Obě strany rovnice vynásobíme společným jmenovatelem výrazů v rovnici.

\(\dfrac{5}{1+2i}x+1+3i=\dfrac{5}{2+i}x \hspace{25pt} \Bigg|\cdot(1+2i)(2+i)\)

\(5(2+i)x+(1+3i)(1+2i)(2+i)=5(1+2i)x\)

\((10+5i)x+(-15+5i)=(5+10i)x\)

Rovnici upravíme pomocí ekvivalentních úprav tak, abychom na levé straně získali výrazy s neznámou \(x\).

\((10+5i)x+(-15+5i)=(5+10i)x \hspace{25pt} \Bigg|-(5+10i)x-(-15+5i)\)

\((10+5i)x-(5+10i)x=-(-15+5i)\)

\((5-5i)x=-(-15+5i)\)

Rovnici dělíme nenulovým číslem \(5-5i\).

\(x=\dfrac{-(-15+5i)}{5-5i}\)

\(x=2+i\)

Řešením rovnice je číslo \(2+i\), tedy množina všech kořenů rovnice je \(\boldsymbol{K=\{2+i\}}\).

Pokud se v rovnici vyskytují komplexně sdružené neznámé \(x\) a \(\bar{x}\), využijeme jejich vyjádření v algebraickém tvaru: \(x=x_1+x_2i, \; \bar{x}=x_1-x_2i, \; x_1,x_2\in\mathbb{R}\). V tomto případě se nejedná o algebraickou rovnici s jednou neznámou.

Příklad

Najděte řešení rovnice \(3\bar{x}-(8-6i)=-5x\), kde \(x\in\mathbb{C}\).

Řešení

Použijeme vyjádření neznámých \(x\) a \(\bar{x}\) v algebraickém tvaru.

\(x=x_1+x_2i\)

\(\bar{x}=x_1-x_2i\)

\(x_1,x_2\in\mathbb{R}\)

Do rovnice za \(x\) dosadíme \(x_1+x_2i\), za \(\bar{x}\) dosadíme \(x_1-x_2i\) a rovnici zjednodušíme.

\(3(x_1-x_2i)-(8-6i)=-5(x_1+x_2i) \hspace{25pt} \Bigg|+5(x_1+x_2i)+(8-6i)\)

\(3(x_1-x_2i)+5(x_1+x_2i)=8-6i\)

\(3x_1-3x_2i+5x_1+5x_2i=8-6i\)

\(8x_1+2x_2i=8-6i\)

Využijeme toho, že komplexní čísla v algebraickém tvaru jsou si rovna právě tehdy, když jsou si rovny jejich reálné i imaginární části.

\(8x_1=8, \; 2x_2=-6\)

\(x_1=1, \; x_2=-3\)

\(x=1-3i\)

Řešením rovnice je číslo \(1-3i\), tedy množina všech kořenů rovnice je \(\boldsymbol{K=\{1-3i\}}\).

Úlohy

 1. Řešte rovnice s neznámou \(x\in\mathbb{C}\):

  • \(\dfrac{1+7i}{5(2-i)}x+i(1-3i)=2ix\)

  • \(-1-4i+\dfrac{2}{i}x=-\dfrac{4+4i}{1-i}x-3+4i\)

  • \(\left(\dfrac{1+3i}{-1+2i}\right)^2+\dfrac{6}{x}=\dfrac{1}{i^3}\)

  • \(\left(-\sqrt{3}+i\right)^3+\left(\sqrt{2}-\sqrt{2}i\right)^2=(2+i)(2-i)ix+\dfrac{1}{i}\)

 2. Řešte rovnice s neznámou \(x\in\mathbb{C}\):

  • \((5-i)\bar{x}=2x+2-8i\)

  • \(-11+4i+x(\bar{x}-i)=10+i\)