\begin{align} \end{align}

Literatura

  1. Blažek, J. (1983). Algebra a teoretická aritmetika I. Státní pedagogické nakladatelství, Praha.
  2. Dlab, V. a Bečvář, J. (2016). Od aritmetiky k abstraktní algebře. vydali V. Dlab a J. Bečvář vlastním nákladem, Praha. ISBN 978-80-260-9838-6.
  3. Kořínek, V. (1953). Základy algebry. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha.
  4. Polák, J. (2015). Přehled středoškolské matematiky. 10. vydání. Prometheus, Praha. ISBN 978-80-7196-458-2.
  5. Robová, J., HÁLA, M. a CALDA, E. (2013). Komplexní čísla, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika: matematika pro střední školy. Prometheus, Praha. ISBN 978-80-7196-425-4.
  6. Schwarz, Š. (1958). Základy náuky o riešení rovnic. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha.
  7. Šisler, M. (1966). O řešení algebraických rovnic. Mladá fronta, Praha.