\begin{align} \end{align}

Komplexně sdružená a opačná čísla

Čísla komplexně sdružená

Definice

Komplexní číslo komplexně sdružené k číslu \(z=[a;b]\) je číslo \(\bar{z}=[a;-b]\). Říkáme také, že čísla \(z\) a \(\bar{z}\) jsou navzájem komplexně sdružená.

V následujícím appletu si můžeme při změně polohy obrazu komplexního čísla \(z\) všimnout, že obrazy komplexně sdružených čísel \(z\) a \(\bar{z}\) jsou osově souměrné podle reálné osy.

Čísla opačná

Definice

Komplexní číslo opačné k číslu \(z=[a;b]\) je číslo \(-z=[-a;-b]\). Říkáme také, že čísla \(z\) a \(-z\) jsou navzájem opačná.

Obrazy opačných čísel jsou středově souměrné podle počátku kartézské soustavy souřadnic, což demonstruje následující applet:

Úlohy

 1. Nalezněte komplexně sdružená čísla k následujícím komplexním číslům:

  • \(a=[0;0]\) Zobrazit řešení

  • \(b=[-5;6]\) Zobrazit řešení

  • \(c=\left[\sqrt{2};-\sqrt{3}\right]\) Zobrazit řešení

  • \(d=\left[-6;-\dfrac{7}{2}\right]\) Zobrazit řešení

 2. Nalezněte opačná čísla k následujícím komplexním číslům:

  • \(a=[0;0]\) Zobrazit řešení

  • \(b=[-2;7]\) Zobrazit řešení

  • \(c=\left[\sqrt{2};-3\right]\) Zobrazit řešení

  • \(d=\left[-10;-\dfrac{2}{3}\right]\) Zobrazit řešení

 3. Nalezněte komplexní číslo, pro které platí, že komplexní číslo k němu opačné má tvar \([a;-2]\) a komplexní číslo k němu komplexně sdružené má tvar \([3;b]\), kde \(a,b\in\mathbb{R}\).

  Zobrazit řešení