Diferenční rovnice hledejte na straně 112 a 114, přepsáno do češtiny.

V dávném úkolu se objevila tzv. Kruhová inverze.