Limity
Hyperbolické funkce
sin nx má omezené částečné součty, důkaz hledejte na 7. stránce pdf

Obrázky k 1. cvičení

e^{x^2}
ln(cos x)
sin(sin x)
tangens
sinus z Wikipedie