Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


LAproFII

Lineární algebra pro fyziky, NMAF028, LS 09/10

Cvičení pro kruhy 15 (st 9:00, M4) a 12 (st 15:40, T3).

Novinky ke cvičení

24.5. Konečně druhá souhrnná sada. Spočítejte z ní buď jeden příklad na tenzory a jeden na kvadratické formy, nebo vyřešte poslední, sedmý příklad. Úlohy stačí donést buď na tento, nebo na příští zkouškový termín, případně poslat naskenované. Dne 2.6. bych rád bodování uzavřel.

21.5. Hromadná konzultace/bonusové cvičení bude nakonec v pondělí 24.5. od 8:00 v posluchárně T1 v Troji. Původně zvažovaný středeční termín koliduje se zkouškou, na kterou je přihlášeno mnoho z vás. Dodatečná zápočtová písemka pro ty, kterých se to týká, bude ve středu 26.5. v 8:00 v K1.

17.5. Vzhledem k tomu, že jsem nestihl poslední sadu na tenzory připravit včas, středeční test se ruší, bodové limity na zápočet se posouvají o další bod níž, tedy 16-18 bodů = 5 bodů do průběžného hodnocení, 13-15 bodů = 4 body, 11-12 = 3 body, 9-10 = 2 body, 6-8 bodů = dodatečná písemka na konci semestru, 5 a méně bodů = bez zápočtu.

6.5. Opraveno.

3.5. podruhé: Díky jednomu z vašich kolegů z jiného kruhu zde máme stručná řešení páté, šesté a sedmé sady. Mělo by to být všechno správně, až na příklad 5/1/a), kde je třeba si uvědomit, že lineární forma musí mít hodnoty ve stejné číselné množině, nad níž je vektorový prostor definován. Pokud najdete eventuelné další chyby, napište mi je prosím. Zároveň jsem mírně upravil zadání třetího příkladu v sedmé sadě a vyměnil čísla v devátém příkladu čtvrté sady, aby to lépe vycházelo.

3.5. Další týdenní cyklus opravování a přidělování bodů završuje vydání deváté sady. Za týden 12.5. je rektorský den, takže jedno cvičení nebude. Podle pravidel udílení zápočtů by měla desátá sada zcela odpadnout a kvóra pro průběžné hodnocení se snížit o dva body. Protože byste tím ale přišli o úlohy na tenzory, které budou tvořit podstatnou část zkouškové písemky, rozhodl jsem se pro kompromis: test z desáté sady bude zadán na cvičení 19.5. a bude za jeden bod, bez možnosti opravných domácích úkolů. Kvóra pro průběžné hodnocení se sníží o jeden bod, tedy 17-19 bodů = 5 bodů do průběžného hodnocení, 14-16 bodů = 4 body, 12-13 = 3 body, 10-11 = 2 body, 7-9 bodů = dodatečná písemka na konci semestru, 6 a méně bodů = bez zápočtu.

27.4. Opraven příklad 8 (a tedy i 9) v osmé sadě. Děkuji Martinu Dvořákovi za upozornění. Tyto příklady tím pádem v pětiminutovce nebudou.

26.4. Osmá sada. Omlouvám se za opoždění, dal jsem proto spíše méně úloh.

23.4. Opraveny písemky ze středy.

21.4. Výsledky průběžného testu v mých kruzích

21.4. Opraven i kruh dopolední.

20.4. Opraven odpolední kruh.

17.4. Sedmá sada. Písemky ze středy bohužel budu moci opravit až v pondělí, takže úkoly ze šesté i sedmé sady budete moci odevzdat až (do) 28. dubna.

10.4. Šestá sada

8.4. Opraveno.

1.4. Do třetice aprílová smršť: dlouho očekávaná souhrnná sada 1. Příklady jsou rozděleny do kategorií 1,2 a 3. To značí jednak obtížnost, jednak počet příkladů, které musíte spočítat, abyste získali jeden bod do průběžného hodnocení. Odevzdávejte je vždy zároveň (tři příklady kategorie 3, dva příklady kategorie 2 nebo jeden příklad kategorie 1) a nedávejte do trojice nebo dvojice příklady stejného typu. Ještě bude jedna sada se stejnými podmínkami. Celkem tedy budete moci získat dva body. Termín odevzdání úloh z této sady je 30.4.

1.4. Pátá sada - lineární formy.

1.4. Řešení druhé sady od jednoho z vašich kolegů z jiného kruhu.

31.3. Odpoledne opraveno taky.

31.3. Dopolední kruh opraven. Sorry za ty odmocniny, uteklo mi v zadání znaménko. Ale zase jste měli tu matici diagonalizovatelnou, takže příklad nebyl těžší, jen nebyl tak pěkný. V sadě to opravuju.

28.3. Čtvrtá sada úloh

25.3. Opraveny testy i úkoly. Zavedl jsem v tabulce dva sloupce, kde se snažím stručně popsat chybu v úkolu nebo testu, pokud byla. Pokud stojíte o podrobnější vysvětlení chyb v úkolech, udělejte si před odevzdáním kopii a zastavte se s ní po cvičení.

20.3. Třetí sada úloh

19.3. Opravena obě cvičení. Na třetí sadu ještě prosím chvilku počkejte.

10.3. potřetí. Druhá sada úloh

10.3. podruhé. Výsledky ve druhém cvičení už tak povzbudivé nejsou. Také máte přiděleny domácí úlohy.

10.3. Probrali jsme Jordanův tvar matice pro nilpotentní matice a pro matice s jediným vlastním číslem. Test dopadl v dopoledním cvičení docela slušně, jsem rád, že jste se na to podívali. Počet plusů znamená počet získaných bodů, číslo znamená příklad z první sady, který máte za domácí úkol do příště. Když bude dobře, dostanete za něj bod.

8.3. Zveřejněny podmínky zápočtu, viz níže.

3.3. Probrali jsme spektrum matice, zde je první sada úloh. Jeden z těchto příkladů bude součástí desetiminutovky na začátku příštího cvičení. Podrobnější kritéria zápočtu budou zveřejněna do konce týdne.

24.2. Proběhlo první cvičení, opakovali jsme počítání matice lineárního zobrazení.

Zkouška a hodnocení v průběhu semestru

Systém hodnocení je stejný jako v zimním semestru. Zkouška se skládá ze dvou částí:

  • početní: 90 minut, obvykle 3 příklady, maximálně 15 bodů. Pokud získáte méně než 7 bodů z početní části, je hodnocení nevyhověl(a) nezávisle na teoretické části a průběžných testech.
  • teoretické: 60 minut, maximálně 10 bodů, následuje po početní části a půlhodinové pauze

V průběhu semestru se budou během přednášky konat dva testy, termíny oznámí přednášející. Za každý z nich je možné získat po 9 bodech. Dalších 0-7 bodů můžete získat za aktivitu na cvičení, přičemž k získání zápočtu je z nich třeba získat alespoň 2.

Těchto celkem 25 bodů vám může pomoci k lepší známce u zkoušky. Výsledek početní a teoretické části se sečte, výsledná hodnota je vaším hodnocením A. Hodnocení B je součtem hodnocení A a bodů získaných za semestr. Z obou čísel se určí známka následovně:

známkahodnocení Ahodnocení B
120-2541-50
216-19,933-40,9
312-15,925-32,9
4pod 12pod 25

V případě, že hodnocení A a B dávají různé známky, platí ta lepší.

Konzultace

Po dohodě e-mailem. Nejvíce se mi asi hodí zdržet se chvíli po skončení výuky.

Cvičení a zápočty

Zde uvedené se týká studentů, kteří budou chodit na mnou vedená cvičení a studentů kombinovaného studia.

Podmínky zápočtu:

studenti docházející na cvičení:

  • po skončení každého cvičení bude vydána sada úloh
  • jednu z těchto úloh vyberu jako desetiminutový test na začátku dalšího cvičení, těchto testů bude celkem deset (od 10.3. do 12.5., na posledním cvičení psát nebudeme)
  • za úplné řešení je možné získat dva body, za řešení s drobnou chybou jeden bod
  • ti, kdo nezískají z testu plný počet bodů, mohou získat jeden bod za vypracování domácího úkolu. Přidělím jim jeden příklad ze stejné sady, řešení je třeba odevzdat na dalším cvičení. Bod je pouze za zcela bezchybná řešení.
  • Získané body mají k zápočtu následující vztah: 18-20 bodů = 5 bodů do průběžného hodnocení, 15-17 bodů = 4 body, 13-14 = 3 body, 11-12 = 2 body, 8-10 bodů = dodatečná písemka na konci semestru, méně než 7 bodů = bez zápočtu. V případě, že vypadne nějaká písemka, všechny tyto kvóty se o dva body sníží. Další dva body do celkového počtu 7 je možné získat za domácí úkoly, které budou mít obtížnější zadání.
  • Domácí úkoly je třeba odevzdávat v uživatelsky příjemné podobě. Tedy s uvedením celého zadání, zdůvodnění zvoleného postupu výpočtu, s okomentovanými kroky a s vyznačeným řešením, které odpovídá úloze předložené zadáním. Pokud používáte nějaké tvrzení, napište jaké. Pokud řešení odevzdáváte v elektronické podobě, používejte formáty JPEG, PNG nebo PDF. Naskenované nebo vyfotografované stránky natočte do běžně čitelné podoby a upravte rozlišení tak, aby soubor s jednou stránkou neměl více než 500 kB. Respektováním těchto pokynů výrazně zvětšujete šanci, že Vašemu řešení správně porozumím a budu Vám schopen poradit, jak máte opravit případné chyby.

studenti kombinovaného studia:

  • 2 body a tedy zápočet získají za vypracování odpovědí na dva průběžné testy (po jejich uspořádání zašlu zadání na požádání e-mailem)
  • uchazeč o zápočet se u mě musí přihlásit nejpozději do konce března, později přihlášené už nepřijmu

Body z testů, úkolů a průběžných písemek

Dopolední cvičení

Jméno12345678910DalšíZPozn k úkoluPozn k písemce
Březina Václav+++++++++++++++++  5  
Běhal Jaromír +++++++++++++ +5  
Dvořák Martin++++++++++++++++++ ++7  
Gráf Lukáš+++++++++++++++++ ++7  
Hakl Michael++++++++++++++++ +6  
Ilich Zdeněk++++         0  
Kürtiová Alice++++         0  
Kubániová Denisa+++++++++ +++++ ++6  
Kolář Ivan++++++++++++++++++ ++7  
Kratochvíl Jiří+++++++++++++ ++6  
Kubínová Monika           0  
Malý Pavel+++++++++++++++++ ++7  
Moudřík Jan++++++++ +++++++  4  
Németh Gergely+++ ++  ++ +  2  
Pernica Jaroslav++ +  + +++  0  
Pavlík Václav+++++++++++++++++ ++7  
Procházka Ondřej+++++ + +++++  3  
Pšenička Milan++ +    ++  0  
Růžička Lukáš+++++++++++++   4  
Svoboda Petr +++    ++   0  

Odpolední cvičení

Jméno12345678910DalšíZPozn k úkoluPozn k písemce
Brajer Martin+++++ ++ +++++ +5  
Baxová Katarína+ +++++++++  +3  
Jindra Tomáš++++++  ++++ +4  
Kolář Karel+++++++++++++   +5  
Kadlecová Alžběta++++ + ++++++   3  
Khirnova Alexandra++++ ++++ ++  2  
Klevarová Veronika++++++++ ++++ +4  
Krejčíková Martina+++++++++++++    4  
Molnárová Orsolya++++++++++++++++ +6  
Morozova Margarita           0  
Matunová Petra ++++++ +++  ++4  
Pliešovský Ondřej  +  +++++  2  
Tran Thuy Dung ++++ ++ +++++  3  
Tučková Michaela++++ +++++++ +4  
Víšová Ivana+++++++++++++  +5  
Zábojníková Tereza+++++++++++++++   5  
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on June 03, 2010, at 08:30 AM
@]