\begin{align} \end{align}

Samodružné prvky

Pod pojmem samodružné prvky zobrazení \(f\) budeme rozumět samodružné body a samodružné přímky daného zobrazení.

Definice

Je dáno zobrazení \(f\) v rovině.

Samodružný bod zobrazení \(f\) je takový bod \(X\), který se zobrazí sám na sebe, tj. \(f(X)=X\).

Samodružná přímka zobrazení \(f\) je taková přímka \(p\), která se zobrazí sama na sebe, tj. \(f(p)=p\).

Příklady

Příklad 1

Podívejme se na následující obrázek, kde se čtverec \(ABCD\) v zobrazení \(f\) zobrazil na kosodélník \(A'B'C'D'\).

Obr. 2.1.1

Určete samodružné prvky daného zobrazení. Zobrazit řešení

Příklad 2

Čtverec \(ABCD\) se v zobrazení \(f\) zobrazil na čtverec \(A'B'C'D'\).

Obr. 2.1.2

Určete samodružné prvky daného zobrazení. Zobrazit řešení