\begin{align} \end{align}

Zobrazení v rovině

Pojďme si ujasnit, co vlastně zobrazení v rovině je.

Definice

Zobrazení \(f\) v rovině je předpis, který každému bodu \(X\) roviny přiřazuje právě jeden bod \(X'\) této roviny.

Bod \(X\) se nazývá vzor, bod \(X'\) obraz bodu \(X\); zapisujeme \(f(X)=X'\) nebo \(f: X \rightarrow X'\).

Prosté zobrazení

Definice

Zobrazení \(f\) v rovině nazýváme prosté právě tehdy, když každé dva různé body \(X\), \(Y\) zobrazí na dva různé body \(X'\), \(Y'\) roviny.