\begin{align} \end{align}

Úloha 4

Sestrojte všechny rovnoramenné trojúhelníky \(ABC\) se základnou \(AB\) a výškou na základnu délky \(v_c\) cm, \(v_c > 0\), aby \(|AB|:|BC|=2:3\).

Nápověda: Zobrazit

Zobrazit řešení

Konstrukce a zápis konstrukce

Applet 5.3.1 - Úloha 4

Další úlohy

Úloha 1Úloha 2 Úloha 3Úloha 4 Úloha 5