\begin{align} \end{align}

Úloha 5

Jsou dány kružnice \(k_1\), \(k_2\) a bod \(C\). Sestrojte všechny rovnoramenné trojúhelníky \(ABC\) s pravým úhlem u vrcholu \(C\) takové, aby bod \(A\) ležel na kružnici \(k_2\) a bod \(B\) na kružnici \(k_1\).

Zobrazit řešení

Konstrukce a zápis konstrukce

Applet 5.5.1 - Úloha 6

Další úlohy

Úloha 1Úloha 2 Úloha 3Úloha 4 Úloha 5