\begin{align} \end{align}

Ovládání stránek

Na stránkách se můžete setkat s následujícími ovládacími prvky:

Zobrazit řešení Symbol zobrazení odpovědi nebo řešení.

Po kliknutí na symbol se zobrazí odpověď na položenou otázku.

Zobrazit Symbol zobrazení rozšiřujícího učiva.

Po kliknutí na symbol se zobrazí skrytý text, ve kterém je podrobněji rozebrán daný problém.

Součástí těchto stránek jsou applety vytvořené programem GeoGebra. K jejich zobrazení je třeba mít nainstalovanou Javu a mít ve webovém prohlížeči povolen JavaScript.

V appletech se kromě konstrukce zobrazí i zápis konstrukce. Při potížích s appletem doporučuji obnovit stránku. Ovládací prvky appletu a umístění objektů v appletu jsou znázorněny v následujícím obrázku.

Obr. 1.0.1 - Applet

Body jsou značeny v appletech kolečkem. Prázdným kolečkem jsou vyznačeny body, se kterými se dá v appletu pohybovat, a ovlivnit tak výslednou konstrukci. Plným kolečkem jsou pak vyznačeny závislé body, tedy body, se kterými se nedá v appletu pohybovat. Posuvníky v appletech, kterými se dá měnit délka různých úseček nebo velikosti úhlů, jsou nastavené tak, aby se pro konkrétní hodnoty konstrukce zobrazila v appletu celá. Některými dalšími objekty můžete pohybovat a sledovat, jak se bude měnit řešení v závislosti na umístění daných objektů.