\begin{align} \end{align}

Literatura

[1] Kadleček, J.: Geometrie v rovině a v prostoru pro střední školy. Vyd. 1. Praha: Prometheus, 1996.
[2] Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia - Planimetrie. Vyd. 3, dotisk. Praha: Prometheus, 1993.
[3]
 
Petáková, J.: Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Vyd. 1,
dotisk. Praha: Prometheus, 1998.
[4]
 
Odvárko, O., Kadleček, J.: Přehled matematiky pro základní školy a nižší ročníky víceletých
gymnázií. Vyd. 1. Praha: Prometheus, 2004.
[5] Polák, J.: Přehled středoškolské matematiky. Vyd. 9, přepr. Praha: Prometheus, 2008.
[6] Molnár, J.: Matematika pro střední odborné školy - Planimetrie. Vyd. 1. Praha: Prometheus, 2011.