\begin{align} \end{align}

Úloha 2

Je dána kružnice k s poloměrem r a bod X, r > 0. Sestrojte všechny úsečky AB takové, že bod X je středem úsečky AB a krajní body úsečky leží na kružnici k.

Zobrazit řešení

Konstrukce a zápis konstrukce

Applet 5.1.1 - Úloha 2

Další úlohy

Úloha 1Úloha 2 Úloha 3Úloha 4 Úloha 5