\begin{align} \end{align}

Úloha 3

Je dána přímka \(p\) a bod \(A\). Sestrojte čtverec \(ABCD\), aby jeho úhlopříčka \(BD\) ležela na přímce \(p\).

Zobrazit řešení

Konstrukce a zápis konstrukce

Applet 5.2.1 - Úloha 3

Další úlohy

Úloha 1Úloha 2 Úloha 3Úloha 4 Úloha 5