\begin{align} \end{align}

Úloha 1

Jsou dány různoběžné přímky \(p\), \(q\). Sestrojte všechny kružnice \(k\) o poloměru \(r\) cm, \(r > 0\), se středem na přímce \(q\) takové, aby přímka \(p\) vytínala na kružnici \(k\) tětivu délky \(a\) cm, \(a > 0\).

Zobrazit řešení

Konstrukce a zápis konstrukce

Applet 5.0.1 - Úloha 1

Další úlohy

Úloha 1Úloha 2 Úloha 3Úloha 4 Úloha 5