\begin{align} \end{align}

Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Logo MFF

Tereza Ptáčková

Geometrická zobrazení ve středoškolské matematice s podporou internetu

Katedra didaktiky matematiky
Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Studijní program: Matematika, Učitelství pro střední školy matematika–informatika