Matematika pro fyziky I - NOFY161


Obecné informace k průběhu přednášky

Přednášky budou prozatím probíhat prezenčně, budou nahrávány a výuka v N1 bude (pokud to bude možné) současně streamována na streamu z učebny N1.

Hromadné konzultace budou probíhat i tento semestr a opět přes platformu Zoom. Na době jějich konání se dohodneme na první přednášce.

Individuální konzultace k přednášce nebudou probíhat v žádném předem daném termínu, ale po individuální dohodě, a to opět buď přes platformu Zoom, nebo osobně, dokud do situace dovolí.

Průběh cvičení bude záviset na cvičícím, ale obecně platí, že cvičení budou prozatím probíhat prezenčně. a na všech cvičeních budou rovněž následující základní pravidla:
zápočet bude udělen za účast na alespoň polovině cvičení
během semestru bude možnost získat až 20 bonusových bodů, které budou brány v úvahu u zkoušky (viz níže). Pravidla pro jejich získání stanoví cvičící.

Stránky jednotlivých cvičících:
stránka L. Krumpa
stránka S. Krýsla
stránka M. Bulíčka


Zkouška:

bude sestávat ze dvou částí, početní a teoretické, obě části probíhají písemně, u teoretické části však může případně následovat ještě ústní pohovor, kde může být student požádán o dovysvětlení některých detailů z písemné části či zodpovězení dodatečných otázek. V početní části bude možno získat celkem 36 bodů, v teoretické části to bude 24 bodů, celkem tedy 60 bodů. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je nutné získat alespoň 18 bodů z početní části a alespoň 12 bodů z teoretické části. Počet získaných bodů, podle kterých bude určena známka, bude maximum z následujících dvou hodnot:
- součet bodů získaných z početní a teoretické části,
- (součet bodů získaných z početní a teoretické části + počet bonusových bodů získaných na cvičení)*3/4.
Z této hodnoty bude pak známka určena podle klíče:
30-41 dobře,
42-51 velmi dobře,
52-60 výborně.

Ten, kdo z početní části získá alespoň 25 bodů, ji už při případných dalších pokusech nebude muset opakovat a může psát jen část teoretickou.

informace ke zkoušce
seznam definic a vět ke zkoušce (finální verze, naposledy upraveno 13.1.2022 - formální úprava názvu jedné z vět)


Zkouškové testy

21.12. početní část (řešení), teoretická část (řešení teoretických příkladů)
5.1. početní část, teoretická část
10.1. početní část (řešení), teoretická část
17.1. početní část (řešení), teoretická část
27.1. početní část (řešení), teoretická část
31.1. početní část (řešení), teoretická částVýuka


Přednášky

probraná látka
přednáška 30.9. - neformální úvod do variačního počtu (záznam přednášky bohužel s nízkou kvalitou záznamu)
přednáška 4.10. (záznam přednášky, TeX soubor, ručně psané poznámky)
přednáška 7.10. (záznam přednášky, TeX soubor, ručně psané poznámky)
přednáška 11.10. (záznam přednášky, TeX soubor, ručně psané poznámky)
přednáška 14.10. (záznam přednášky, TeX soubor, ručně psané poznámky)
přednáška 18.10. (záznam přednášky, ručně psané poznámky)
přednáška 21.10. (záznam přednášky, ručně psané poznámky)
přednáška 25.10. (záznam přednášky, ručně psané poznámky)
přednáška 1.11. (záznam přednášky, ručně psané poznámky)
přednáška 4.11. (záznam přednášky)
přednáška 8.11. (záznam přednášky)
přednáška 11.11. (záznam přednášky)
přednáška 15.11. (záznam přednášky)
přednáška 18.11. (záznam přednášky)
přednáška 22.11. (záznam přednášky)
přednáška 25.11. (záznam přednášky)
přednáška 29.11. (záznam přednášky)
přednáška 2.12. (záznam přednášky)
přednáška 9.12. (záznam přednášky)
přednáška 13.12. (záznam přednášky část 1., záznam přednášky část 2.)
přednáška 16.12. (záznam přednášky)
přednáška 20.12. (záznam přednášky)
přednáška 6.1. (záznam přednášky)

záznamy nahrazených přednášek:
přednáška 18.1. (záznam přednášky)
přednáška 20.1. (záznam přednášky)


všechny přednášky dohromady (zatím jen první tři kapitoly, naposledy upraveno 4.1.2022)
předběžný přehled látky v kapitole o Fourierových řadách (naposledy upraveno 4.1.2022)
poznámky kol. Málka k tématu křivkový a plošný integrálCvičení

sady příkladů na cvičení
1. týden řešení některých příkladů
2. týden řešení některých příkladů
3. týden řešení některých příkladů
4. týden řešení některých příkladů
5. týden řešení některých příkladů záznam cvičení
6. týden řešení některých příkladů
8. týden řešení některých příkladů
9. týden řešení některých příkladů
10. týden záznam cvičení (integrály s parametrem)
11. týden záznam cvičení (křivkový integrál)
12. týden záznam cvičení (plošný integrál)
záznam cvičení (plošný integrál, Greenova a Stokesova věta)
záznam náhradního cvičení (plošný integrál, Greenova a Stokesova věta)


Obsáhlá sbírka příkladů J. Lukeše

domácí úkoly
1. týden
2. týden
3. týden (řešení úloh za 2. a 3. týden)
4. týden (řešení)
5. týden (řešení)
6. týden (řešení)
8. týden
10. týden
11. týden


tabulka s body za domácí úkoly