Vzorec pro n-tý člen

Vzorec pro \(n\)-tý člen vyjadřuje vztah mezi hodnotou \(n\) z definičního oboru a \(a_n\) z oboru hodnot. Dosazením hodnoty \(n\) do tohoto vzorce lze tedy okamžitě zjistit \(n\) -tý člen posloupnosti.

Příklady

Není-li řečeno jinak, \(n\) nabývá všech hodnot z \(N\)

\(a_n = 2n + 3\) představuje posloupnost \(\{5, 7, 9, 11, \ldots \}\)
\(a_n = {{1} \over {n^{2}}}\) představuje posloupnost \(\{1, {{1} \over {4}}, {{1} \over {9}}, {{1} \over {16}}, \ldots\}\)
\(a_n = 2n - 3\), kde \(n = 1 \ldots 50\) představuje posloupnost \(\{-1, 1, 3, 5, 7, \ldots, 97\}\)