Vlastní limita posloupnosti

Definice

Reálné číslo \(A\) se nazývá vlastní limita posloupnosti \((a_n)\) právě tehdy, když

\(\forall \varepsilon \gt 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \ge n_0\) platí \(|a_n - A| \lt \varepsilon\)

Značení: \(\lim_{n \to +\infty} a_n = A\)

Poznámka

Limita posloupnosti se vždy určuje v nevlastním bodě, můžeme si tedy dovolit dále psát pouze \(\lim a_n = A\).

Obr. 5.1: Vlastní limita posloupnosti
Obr. 5.1: Vlastní limita posloupnosti

Poznámka

Definice vlastně říká pouze to, že ať vezmeme jakkoliv široký "šedý pás", vždy najdeme takový člen posloupnosti, že všechny členy "za ním" budou ležet v tomto šedém pásu.

Definice

Posloupnost se nazývá konvergentní, pokud má vlastní (reálnou) limitu \(A\).
Posloupnost se nazývá divergentní, pokud není konvergentí.

Věta

Každá posloupnost má nejvýše jednu limitu.

Věta

Každá konvergentní posloupnost je omezená.

Věta

Každá omezená monotónní posloupnost je konvergentní.
Každá shora omezená neklesající posloupnost je konvergentní.
Každá zdola omezená nerostoucí posloupnost je konvergentní.

Věta

\(\lim {1 \over n} = 0\) \(\lim {1 \over {n^r}} = 0, r \gt 0\)

Věta

Nechť \((a_n)\) a \((b_n)\) jsou konvergentní posloupnosti a nechť \(\lim a_n = A\), \(\lim b_n = B\) a \(c\) je libovolné reálné číslo.
Potom jsou konvergentní posloupnosti \((a_n + b_n)\), \((a_n - b_n)\), \((a_n \cdot b_n)\), \((c \cdot a_n)\) a platí

\(\lim (a_n + b_n) = \lim a_n + \lim b_n = A + B\)

\(\lim (a_n - b_n) = \lim a_n - \lim b_n = A - B\)

\(\lim (a_n \cdot b_n) = \lim a_n \cdot \lim b_n = A \cdot B\)

\(\lim (c \cdot a_n) = c \cdot \lim a_n = c \cdot A\)