Úlohy

Úloha
Zjistěte, zda je zadaná posloupnost aritmetická, a pokud ano, určete její první člen a diferenci. \(\Bigg ( {{n+3} \over {5}} \Bigg )_{n=1}^{\infty}\)
Řešení

Úloha
Zjistěte, zda je zadaná posloupnost aritmetická, a pokud ano, určete její první člen a diferenci. \(\Bigg ( {{n+2} \over {n+1}} \Bigg )_{n=1}^{\infty}\)
Řešení

Úloha

Určete reálné číslo \(x\) tak, aby čísla \(a_1 = x^2 + x\), \(a_2 = x^2 + 4x + 4\), \(a_3 = 16\) tvořila tři následující členy aritmetické posloupnosti.

Řešení

Úloha

Určete reálné číslo \(x\) tak, aby čísla \(a_1 = \log (2x - 1)\), \(a_2 = \log (4x - 2)\), \(a_3 = \log (5x + 2)\) tvořila tři následující členy aritmetické posloupnosti.

Řešení

Úloha

V aritmetické posloupnosti je \(a_1 = 64\) a \(d = 4\). Kolikátý člen je roven číslu \(100\)?

Řešení

Úloha

V aritmetické posloupnosti je \(a_1 = 5\) a \(d = 3\). Určete, kolik členů této posloupnosti musíme sečíst, aby součet byl větší než \(100\)?

Řešení

Úloha

Určete první člen a diferenci aritmetické posloupnosti, ve které platí \(a_1 + a_3 = 2\), \(a_2 + a_7 = -8\)

Řešení

Úloha

Určete první člen a diferenci aritmetické posloupnosti, ve které platí \(a_3 + a_5 = 8\), \(a_{3}^2 - a_{5}^2 = 32\)

Řešení

Úloha

Délky stran pravoúhlého trojúhelníku tvoří tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Obvod tohoto trojúhelníku je \(96\) cm. Vypočítejte délky stran.

Řešení

Úloha

Řešte rovnici s neznámou \(x \in \mathbb{N}\).
\(4 + 6 + 8 + \ldots + x = 270\)

Řešení

Úloha

Řešte nerovnici s neznámou \(x \in \mathbb{N}\).
\(3 + 6 + 9 + 12 + \ldots + 3x \ge 999\)

Řešení

Úloha
Zjistěte, zda je zadaná posloupnost geometrická. Pokud ano, určete její první člen a kvocient.\(\Bigg({2^n \over {3^{n+1}}}\Bigg)_{n = 1}^{\infty}\)
Řešení

Úloha
Zjistěte, zda je zadaná posloupnost geometrická. Pokud ano, určete její první člen a kvocient.\(\Bigg({{5n + 2} \over {{n+1}}}\Bigg)_{n = 1}^{\infty}\)
Řešení

Úloha

Určete reálné číslo \(x\) tak, aby čísla \(a_1 = 1 + 2\log x\), \(a_2 = 3 - 4 \log x\), \(a_3 = 3 + \log x\) tvořila tři následující členy geometrické posloupnosti.

Řešení

Úloha

Určete první člen a kvocient geometrické posloupnosti, ve které platí \(a_2 = 16\), \(a_4 = 1\)

Řešení

Úloha

Určete první člen a kvocient geometrické posloupnosti, ve které platí \(a_2 + a_3 = 60\), \(a_1 + a_4 = 252\)

Řešení

Úloha

V geometrické posloupnosti s prvním členem \(a_1 = 36\) určete kvocient tak, aby platilo: \(s_3 \le 252\).

Řešení

Úloha

Řešte rovnici s neznámou \(x \in \mathbb{N}\).
\(1 + 2 + 4 + 8 + \ldots + 2^x = 1023\)

Řešení

Úloha

Řešte nerovnici s neznámou \(x \in \mathbb{N}\).
\(2 + 20 + \ldots + 2 \cdot 10^x \le 10^6\)

Řešení

Úloha

Za pět let se počet obyvatel ve městě \(X\) zvýšil o \(12\%\). Jaký byl roční přírůstek obyvatel?

Řešení