Úlohy

Úloha
Zapište pomocí sumy \(5 + 7 + 9 + 11 + \ldots + 27 =\)
Řešení

Úloha
Zapište pomocí sumy \(-1 + 2 -4 + 8 - 16 + \ldots - 1024 =\)
Řešení

Úloha
Vypočítejte \(\sum_{i = 1}^{20} i^2 - \sum_{j = 1}^{15} j^3 = \)
Řešení

Úloha
Vypočítejte \(\Bigg (\sum_{i = 1}^{20} i\cdot2 \Bigg)^2 + \sum_{i = 1}^{20} i \cdot 2^2 = \)
Řešení

Úloha
U nekonečné geometrické řady určete první člen a kvocient. Rozhodněte, zda je daná řada konvergentní a pokud ano, určete její součet. \({3 \over 2} + {3 \over 4} + {3 \over 8} + {3 \over 16} + \ldots\)
Řešení

Úloha
U nekonečné geometrické řady určete první člen a kvocient. Rozhodněte, zda je daná řada konvergentní a pokud ano, určete její součet. \(\sum_{i = 1}^{\infty} (-1)^i \cdot \Bigg ({2 \over 3} \Bigg)^{2 - i}\)
Řešení

Úloha
Určete, pro která reálná \(x\) je daná řada konvergentní a určete její součet. \(x + 4 + (x + 4)^2 + (x + 4)^3 + \ldots\)
Řešení

Úloha
Určete, pro která reálná \(x\) je daná řada konvergentní a určete její součet. \(\sum_{i = 1}^{\infty} x^{-2i}\)
Řešení

Úloha
Řešte rovnici \(2 - 4x + 8x^2 - \ldots = 1\)
Řešení

Úloha
Řešte rovnici \((x + 1)\cdot \sum_{i = 1}^{\infty} (x + 2)^i = {{3x + 2} \over 5}\)
Řešení

Úloha
"Nekonečná" spirála se skládá z polokružnic, poloměr první polokružnice je \(6\)cm, poloměr každé další polokružnice je o \({1 \over 3}\) menší než poloměr polokružnice předcházející. Vypočítejte délku spirály.
Řešení

Úloha
Vypočítejte délku "nekonečné" lomené čáry, která se skládá z úseček \(B_1 B_2\), \(B_2 B_3\), \(B_3 B_4\), \(B_4 B_5\), \(\ldots\) . Souřadnice krajních bodů úseček jsou: \(B_1 [1; 0]\), \(B_2 [1;1]\), \(B_3 [0;1]\), \(B_4 [0; {1 \over 2}]\), \(B_5 [{1 \over 2}; {1 \over 2}]\), \(B_6 [{1 \over 2}; {3 \over 4}]\), \(B_7 [{1 \over 4}; {3 \over 4}]\), \(\ldots\)
Řešení