Konečné řady

U konečných řad nemá smysl se bavit o tom, zda řadu jde nebo nejde sečíst. Konečně mnoho čísel jde vždy sečíst (přinejhorším hrubou silou).Zobrazit řešení

Tato metoda ale není nejvhodnější, pokud má řada víc členů (sečtěte prvních \(10 625\) členů posloupnosti ...). Pro takové případy lze odvodit vzorce na součet několika základních konečných řad.

\(\sum_{k = 1}^{n} k = {n \over 2}(1 + n)\) \(\sum_{k = 1}^{n} k^2 = {n \over 6}(n + 1)(2n + 1)\)Zobrazit řešení Odvození vzorce \(\sum_{k = 1}^{n} k^3 = \Bigg ({\sum_{k = 1}^{n} k}\Bigg )^2 = {n^2 \over 4}(1 + n)^2\)