Úlohy

Úloha
Rozhodněte, zda je posloupnost rostoucí, klesající, nebo ani rostoucí ani klesající \(\Bigg(1 - {{11}\over{n}} \Bigg)_{n=1}^{\infty}\)

Řešení

Úloha
Rozhodněte, zda je posloupnost rostoucí, klesající, nebo ani rostoucí ani klesající \(\Bigg({{2}\over{n + 3}} \Bigg)_{n=1}^{\infty}\)

Řešení

Úloha
Rozhodněte, zda je posloupnost rostoucí, klesající, nebo ani rostoucí ani klesající \((n^2 - 10n + 1)_{n=1}^{\infty}\)

Řešení