Graf

Zadání posloupnosti grafem je podobné jako zadání výčtem hodnot. Jeho nevýhodou je nepřesnost. Stejně jako u výčtu lze zadat pouze konečné množství hodnot a navíc ne vždy lze z grafu hodnoty vyčíst přesně. Naopak výhodou grafů je jejich názornost.

Příklady

Obr. 2.1: Graf posloupnosti
Obr. 2.1: Graf posloupnosti

Tento graf může být zadáním posloupnosti \((b_{n})_{n=1}^{\infty} = \{1, 3, 5, 7, \ldots\}\)Zobrazit řešení


Obr. 2.2: Graf posloupnosti
Obr. 2.2: Graf posloupnosti

Tento graf může být zadáním posloupnosti \((a_{n})_{n=1}^{\infty} = \{-17, 6, -1, 4, 0, \ldots\}\)