Test k tématu Limita a spojitost

Vypočítejte následující limity funkcí:

Pozn.: Výsledek zadávejte v tomto tvaru:
- pro zlomek v základním tvaru:\(-\frac{4}{5}\). .... -4/5
- pro odmocninu: \(\sqrt{5}\) .... sqrt(5)
- pro nekonečno: \(+\infty\) .... +00

\(\lim_{x\rightarrow +\infty}\frac{x^2}{x+4}-\frac{x^2}{x-3} = \)

\(\lim_{x\rightarrow -1}\frac{2x^2+4x+2}{4x^2+12x+8} = \)

\(\lim_{x\rightarrow 2}\frac{x^2-2x}{\sqrt{3x-x^2+2}-2} = \)

\(\lim_{x\rightarrow 2}\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+2\sqrt{x^2\sqrt{8x}}}} = \)

\(\lim_{x\rightarrow 0}\frac{4\sin{(3x)}}{x^2-2x} = \)

\(\lim_{x\rightarrow +\infty}\frac{e^{(\frac{1}{x^2})}-1}{3x}.\sin{5x} = \)