Nevlastní body

Definice

Definujme \(\mathbb{R}^{*}\) jako množinu reálných čísel \(\mathbb{R}\) sjednocenou s množinou \(\{-\infty,\,+\infty \}\). Tyto zvláštní prvky budeme nazývat nevlastní body.

Čteme:
\(-\infty\) minus nekonečno
\(+\infty\) plus nekonečno

Musíme definovat, jak fungují nerovnosti a operace s čísly a těmito prvky:

Definice

\(\forall a \in \mathbb{R}\)\(a \lt +\infty\)
\(-\infty \lt a\)
\(-\infty \lt +\infty\)
\(\forall a \in \mathbb{R}\)\(a + (+\infty) = +\infty\)
\(a + (-\infty) = -\infty\)
\((-\infty) + (+\infty)\)nedefinujeme
\((-(+\infty)) = -\infty\)
\((-(-\infty)) = +\infty\)
\((+\infty) - (+\infty)\)nedefinujeme
\((-(+\infty)) \cdot (+\infty) = -\infty\)
\(\frac {1} {(\pm \infty)} = 0\)
pro \(a \gt 0\)\(a \cdot (\pm\infty) = \pm \infty\)
pro \(a = 0\)\(a \cdot (\pm \infty)\)nedefinujeme
pro \(a \lt 0\)\(a \cdot (+ \infty) = - \infty\)
\(a \cdot (-\infty) = + \infty\)