Věty o spojitosti

Věta

Je-li funkce \(f\) spojitá v bodě \(a\), pak

  1. \(\exists \Delta \gt 0 \) tak, že \(f\) je omezená na \(\mathrm{U}(a,\,\Delta)\)
  2. \(\exists \Delta \gt 0 \quad \exists K \gt 0 \quad \forall x, x\in \mathrm{U}(a,\,\Delta) \Rightarrow |f(x)| \lt K\)
  3. je-li navíc \(f(a) \gt 0\) pak \(\exists \Delta \gt 0 \quad \forall x, x \in \mathrm{U}(a,\,\Delta) \Rightarrow f(x) \gt \, ^{f(a)}/_2\)
  4. je-li navíc \(f(a) \lt 0\) pak \(\exists \Delta \gt 0 \quad \forall x, x \in \mathrm{U}(a,\,\Delta) \Rightarrow f(x) \lt \, ^{f(a)}/_2\)
  5. je-li navíc \(f(a) \neq 0\) pak \(\exists \Delta \gt 0 \quad \forall x, x \in \mathrm{U}(a,\,\Delta) \Rightarrow f(x) \neq 0\)

Poznámka

Funkce spojitá v bodě \(a\) má na okolí tohoto bodu zajímavé vlastnosti, které lze využít hlavně v důkazech.

Věta

Jsou-li funkce \(f\), \(g\) spojité v bodě \(a\), pak

  1. |\(f\)| je funkce spojitá v bodě \(a\)
  2. \(f + g\) je funkce spojitá v bodě \(a\)
  3. \(f - g\) je funkce spojitá v bodě \(a\)
  4. \(f \cdot g\) je funkce spojitá v bodě \(a\)
  5. je-li navíc \(g(a) \neq 0\), pak i \(\frac {f} {g}\) je funkce spojitá v bodě \(a\)

Poznámka

Jsou-li funkce \(f\) a \(g\) spojité v bodě \(a\), pak můžeme o součtu, rozdílu, součinu a podílu těchto funkcí prohlásit, že se jedná o funkci spojitou v bodě \(a\).

Věta

Je-li funkce \(g\) spojitá v bodě \(a\) a funkce \(f\) spojitá v bodě \(g\)(\(a\)), pak je složená funkce \(f \circ g\) spojitá v bodě \(a\).

Poznámka

Složením spojitých funkcí získáme opět spojitou funkci.

Věta Weierstrassova

Je-li funkce \(f\) spojitá v uzavřeném intervalu \(\langle a, \, b \rangle\), existuje alespoň jeden takový bod \(x_{1} \in \langle a,\,b \rangle\), že pro všechna \(x \in \langle a,\, b \rangle\) platí \(f(x) \leq f(x_{1})\), a alespoň jeden takový bod \(x_{2} \in \langle a,\,b \rangle\), že pro všechna \(x \in \langle a,\,b \rangle\) platí \(f(x) \geq f(x_{2})\).

Poznámka

Je-li funkce \(f\) spojitá v uzavřeném intervalu \(\langle a, \, b \rangle\), pak nabývá v alespoň jednom bodě svého maxima a v alespoň jednom bodě svého minima.

Věta Bolzano-Weierstrassova

Je-li funkce \(f\) spojitá v uzavřeném intervalu \(\langle a, \, b \rangle\) a \(f(a) \neq f(b)\), potom ke každému číslu \(d \in (f(a), \, f(b))\), existuje alespoň jeden takový bod \(c \in (a, \, b)\), že \(f(c) = d\).

Poznámka

Je-li funkce \(f\) spojitá v uzavřeném intervalu \(\langle a, \, b \rangle\) a \(f(a) \neq f(b)\), pak v tomto intervalu nabývá všech hodnot mezi \(f(a)\) a \(f(b)\).

Věta

Je-li funkce \(f\) spojitá v uzavřeném intervalu \(\langle a, \, b \rangle\) a mají-li čísla \(f(a)\) a \(f(b)\) různá znaménka, potom existuje alespoň jeden takový bod \(c \in (a, \, b)\), pro který \(f(c) = 0\).

Poznámka

Je-li funkce \(f\) spojitá v uzavřeném intervalu \(\langle a, \, b \rangle\) a \(f(a) \cdot f(b) \lt 0\), pak její graf v alespoň jednom vnitřním bodě tohoto intervalu protíná osu \(x\).