Vlastní limita ve vlastním bodě

Definice

Řekneme, že funkce \(f\) má v bodě \(c\) limitu \(A\) právě tehdy, když

\(\forall \varepsilon \gt 0 \quad \exists \delta \gt 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}\) platí \(x \in \mathrm{P}(c,\,\delta) \Rightarrow f(x) \in \mathrm{U}(A,\,\varepsilon)\)

Značení: \(\lim_{x \to c} f(x) = A\)
Čteme: Limita funkce \(f\) pro \(x\) blížící se k \(c\) je rovna \(A\)

Poznámka

Pro libovolné kladné číslo \(\varepsilon\) existuje kladné číslo \(\delta\) takové, že pro každé reálné číslo \(x\), které leží v prstencovém \(\delta\)-okolí čísla \(c\) (tj. leží v jeho okolí, ale nerovná se mu) platí, že funkční hodnota funkce \(f\) v bodě \(x\) leží v \(\varepsilon\)-okolí čísla \(A\).

Na obr. 3.1 vidíte graf funkce, bod \(c\) na ose \(x\) a bod \(A\) na ose \(y\). Kliknutím na šipky můžete změnit "velikost" intervalu \((A - \varepsilon,\, A + \varepsilon)\) a tím se přesvědčit, že skutečně pro libovolnou hodnotu \(\varepsilon\) (a tedy pro libovolnou šířku vodorovného pruhu kolem hodnoty \(A\)), existuje vždy číslo \(\delta\) (svislý pruh kolem bodu \(c\)) takové, že funkce \(f\) má na intervalu \((c - \delta,\, c + \delta)\) všechny funkční hodnoty uvnitř intervalu
\((A - \varepsilon,\, A + \varepsilon)\).

Obr. 3.1: Vlastní limita funkce v bodě
Obr. 3.1: Vlastní limita funkce v bodě

Definice

Řekneme, že funkce \(f\) má v bodě \(c\) limitu \(A\) zprava právě tehdy, když

\(\forall \varepsilon \gt 0 \quad \exists \delta \gt 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}\) platí \(x \in \mathrm{P}^{+}(c,\,\delta) \Rightarrow f(x) \in \mathrm{U}(A,\,\varepsilon)\)

Značení: \(\lim_{x \to c^{+}} f(x) = A\)
Čteme: Limita funkce \(f\) pro \(x\) blížící se k \(c\) zprava je rovna \(A\)

Poznámka

Pro libovolné kladné číslo \(\varepsilon\) existuje kladné číslo \(\delta\) takové, že pro každé reálné číslo \(x\), které leží v pravém prstencovém \(\delta\)-okolí čísla \(c\) (tj. leží v jeho pravém okolí, ale nerovná se mu) platí, že funkční hodnota funkce \(f\) v bodě \(x\) leží v \(\varepsilon\)-okolí čísla \(A\).

Obr. 3.2: Vlastní limita funkce v bodě zprava
Obr. 3.2: Vlastní limita funkce v bodě zprava

Definice

Řekneme, že funkce \(f\) má v bodě \(c\) limitu \(A\) zleva právě tehdy, když

\(\forall \varepsilon \gt 0 \quad \exists \delta \gt 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}\) platí \(x \in \mathrm{P}^{-}(c,\,\delta) \Rightarrow f(x) \in \mathrm{U}(A,\,\varepsilon)\)

Značení: \(\lim_{x \to c^{-}} f(x) = A\)
Čteme: Limita funkce \(f\) pro \(x\) blížící se k \(c\) zleva je rovna \(A\)

Poznámka

Pro libovolné kladné číslo \(\varepsilon\) existuje kladné číslo \(\delta\) takové, že pro každé reálné číslo \(x\), které leží v levém prstencovém \(\delta\)-okolí čísla \(c\) (tj. leží v jeho levém okolí, ale nerovná se mu) platí, že funkční hodnota funkce \(f\) v bodě \(x\) leží v \(\varepsilon\)-okolí čísla \(A\).

Obr. 3.3: Vlastní limita funkce v bodě zleva
Obr. 3.3: Vlastní limita funkce v bodě zleva

Platí pak toto jednoduché tvrzení:

Věta

\(\lim_{x \to c} f(x) = A \iff \lim_{x \to c^{+}} f(x) = A \land \lim_{x \to c^{-}} f(x) = A\)

Lepší pochopení pojmu limita lze získat z následujících grafů funkcí

\(f(x) = x\)

\(\lim_{x \to 0} f(x) = 0\)

Obr. 3.4: f(x) = x.
Obr. 3.4: \(f(x) = x\)

\(f(x) = x^3\)

\(\lim_{x \to 0} f(x) = 0\)

Obr. 3.5: f(x) = x^3.
Obr. 3.5: \(f(x) = x^3\)

\(f(x) = x^2\)

\(\lim_{x \to 0} f(x) = 0\)

Obr. 3.6: f(x) = x^2.
Obr. 3.6: \(f(x) = x^2\)

Funkce \(f(x) = \begin{cases}x^{2}&\mathrm{pro}\quad{x \in \{\mathbb{R} \setminus {0}\}}\cr 1&\mathrm{pro}\quad{x = 0}\end{cases}\) je spojitá v 0.

\(\lim_{x \to 0} f(x) = 0\)

Obr. 3.7: f(x) = x^ a f(0) = 1.
Obr. 3.7: \(f(x) = \begin{cases}x^{2}&\mathrm{pro}\quad{x \in \{\mathbb{R} \setminus {0}\}}\cr 1&\mathrm{pro}\quad{x = 0}\end{cases}\)

\(f(x) = |x|\)

\(\lim_{x \to 0} f(x) = 0\)

Obr. 3.8: f(x) = |x|.
Obr. 3.8: \(f(x) = |x|\)

\(f(x) = e^{x}\)

\(\lim_{x \to 0} f(x) = 1\)

Obr. 3.9: f(x) = e^x.
Obr. 3.9: \(f(x) = e^x\)

\(f(x) = \sin x\)

\(\lim_{x \to 0} f(x) = 0\)

Obr. 3.10: f(x) = sin(x).
Obr. 3.10: \(f(x) = \sin x\)

\(f(x) = \cos x\)

\(\lim_{x \to 0} f(x) = 1\)

Obr. 3.11: f(x) = cos(x).
Obr. 3.11: \(f(x) = \cos x\)

\(f(x) = \mathrm{tg} x\)

\(\lim_{x \to 0} f(x) = 0\)

Obr. 3.12: f(x) = tg(x).
Obr. 3.12: \(f(x) = \mathrm{tg} x\)

\(f(x) = \mathrm{sgn} x\)

\(\lim_{x \to 0} f(x)\) neexistuje

\(\lim_{x \to 0^{-}} f(x) = -1\)

\(\lim_{x \to 0^{+}} f(x) = 1\)

Obr. 3.12: f(x) = sgn(x).
Obr. 3.12: \(f(x) = \mathrm{sgn} x\)