Příklady - okolí bodu

Příklad 1.1

Charakterizujte interval \((-2,\,2)\) jako okolí bodu.

Řešení
  • \(a = 0,\, \varepsilon = 2\)
  • Daný interval představuje \(\mathrm{U}(0,\,2)\)
Příklad 1.2

Charakterizujte interval \((-2,\,2)\) jako prstencové okolí bodu.

Řešení
  • Jsou dvě možná řešení.
  • Buď \(a = -2,\, \varepsilon = 4\) a interval představuje pravé prstencové okolí \(\mathrm{P}^{+}(-2,\, 4)\).
  • Nebo \(a = 2,\, \varepsilon = 4\) a interval představuje levé prstencové okolí \(\mathrm{P}^{-}(2,\, 4)\).
Příklad 1.3

Charakterizujte interval \(\langle3,\,5)\) jako okolí bodu.

Řešení
  • \(a = 3,\, \varepsilon = 2\)
  • Daný interval představuje pravé okolí \(\mathrm{U}^{+}(3,\,2)\)
Příklad 1.4

Charakterizujte množinu řešení soustavy dvou nerovnic \(0 \lt | x - 2 | \lt 1\) pro \(x \in \mathbb{R}\) jako okolí bodu.

Řešení
  • \(a = 2,\, \varepsilon = 1\)
  • Množina řešení představuje prstencové okolí \(\mathrm{P}(2,\,1)\)