Úlohy - limita - úlohy s goniometrickými funkcemi

Úloha

\(\lim_{x \to 0} \sin x\) \(\lim_{x \to \frac {\pi}{2}} \sin x\) \(\lim_{x \to \pi} \sin x\)

Řešení

Úloha

\(\lim_{x \to 0} \frac {\cos x - 1}{\sin^2 x} = \)

Řešení

Úloha

\(\lim_{x \to 0} \frac {\sin 3x}{5x} = \)

Řešení

Úloha

\(\lim_{x \to 0} \frac {\mathrm{tg} 5x}{3x} = \)

Řešení

Úloha

\(\lim_{x \to 0} \frac {1 - \cos2x}{x\sin x} = \)

Řešení

Úloha

\(\lim_{x \to 0} \frac {1 - \cos2x + \mathrm{tg}^{2}x}{x\sin x} = \)

Řešení

Úloha

\(\lim_{x \to 0} \frac {\mathrm{tg} x - \sin x}{x^3} = \)

Řešení

Úloha

\(\lim_{x \to 0} \frac {\sin 2x}{\sqrt{x + 2} - \sqrt{2}} = \)

Řešení