Ovládání stránek

Navigace na stránkách je v dvojstupňovém menu na levé straně. Na stránkách se můžete setkat s následujícími ovládacími prvky:

 • Úloha

  Zadání úlohy

  Řešení

  Zobrazení řešení úlohy. První symbol zleva po kliknutí levým tlačítkem myši zobrazí další krok řešení. Druhý zobrazí všechny kroky řešení najednou a třetí všechny zobrazené kroky řešení schová.

 • napoveda

  Nápověda ukrývá nějakou radu, která se zobrazí při najetí myši na „vypnutou‟ žárovku. Žárovka se zároveň „rozsvítí‟.

 • Věta

  Znění věty.

  Důkazy jsou v normálním toku textu skryty, ale každá věta obsahuje odkaz „zobraz důkaz‟. Po kliknutí na něj se důkaz zobrazí a odkaz se změní na „schovej důkaz‟, který funguje opačně. Pokud je dokazovaná věta ve formě implikace, je její důkaz rozdělen do dvou částí. Směry právě dokazované implikace jsou označeny symboly \(\Rightarrow\) a \(\Leftarrow\).