Úlohy - spojitost

Úloha

Rozhodněte, zda je funkce spojitá v bodě \(x\) = 0:

 1. \(f: y = x + 1\)
 2. \(f: y = x^2 - x + 1\)
 3. \(f: y = \frac {x} {x + 1}\)
 4. \(f: y = \mathrm{log} x\)
 5. \(f: y = e^{2x}\)
 6. \(f: y = \sin (x+1)\)
 7. \(f: y = \mathrm{tg} x\)
Řešení

Úloha

Rozhodněte, zda je funkce spojitá v daném bodě:

 1. \(f: y = \frac {x^2 + 1} {x - 1}\) v bodě \(x = 1\)
 2. \(f: y = \sin (x - \frac {\pi}{2})\) v bodě \(x = \frac {\pi}{2}\)
 3. \(f: y = \mathrm{tg} (x - \frac {\pi}{2})\) v bodě \(x = \pi\)
 4. \(f: y = \sqrt {x - 1}\) v bodě \(x = 1\)
 5. \(f: y = \frac {x - 1} {x^2 + 1}\) v bodě \(x = -1\)
Řešení

Úloha

Dokažte, že rovnice \(x^3 + x - 3 = 0\) má kořen na intervalu \((1,\,2)\).

Řešení