Souvislost mezi limitou a spojitostí funkce

Srovnáním definice spojitosti funkce \(f\) v bodě \(a\) s definicí limity funkce v bodě \(a\) zjistíme, že
\(f\) je spojitá v bodě \(a \iff \) \(\lim_{x \to a} f(x) = f(a).\)

Poznámka

Tento poznatek má praktický význam. Počítáme-li limitu funkce \(f\) v bodě \(a\) a funkce je v daném bodě spojitá, můžeme limitu určit tak, že přímo dosadíme bod \(a\) do předpisu funkce \(f\).