MFF UK

Informace ke cvičením

Cvičení budou věnována zejména

  • spíše teoretickým příkladům, které ilustrují teorii z přednášky nebo ukazují její aplikace,
  • několika typům příkladů spíše početního typu.


Hlavní typy spíše početních příkladů budou tyto:

  • výpočet normy funkcionálu, nabývání normy;
  • výpočet normy operátoru, nabývání normy, jádro, obor hodnot, inverzní operátor a jeho norma;
  • hledání ortonormální báze, výpočet ortogonální projekce a nejbližších bodů v Hilbertových prostorech;
  • vyjádření duálního či adjungovaného operátoru pomocí reprezentace duálních prostorů;
  • výpočet spektra operátoru, vlastní čísla a vlastní vektory;
  • operace s distribucemi (včetně Fourierovy transformace).


Příklady spíše početního typu ke stažení:
Normy funkcionálů a operátorů
Ortonormální báze, ortogonální projekce a nejbližší body
Duální a adjungované operátory
Kompaktní operátory
Spektrum operátoru

Příklady spíše teoretické ke stažení:
Ke Kapitole I
Ke Kapitole II
Ke Kapitole III
Ke Kapitole IV (bude ještě doplňováno)