MFF UK

Podmínky pro získání zápočtu

 1. Zápočet bude udělen za úplné a správné vypracování tří domácích úkolů.
 2. Zadání úkolů bude zveřejněno na této webovské stránce. Každý student si z nabízených příkladů jeden dosud volný vybere a rezervuje ho zasláním e-mailu vyučujícímu.
 3. Rezervace je platná, pokud ji vyučující potvrdí. V případě, že o týž příklad má zájem více studentů, bude rezervován pro toho, jehož e-mail dorazil první. Ostatní budou upozorněni na nutnost jiné volby.
 4. V rezervačním e-mailu je možné uvést více příkladů. Rezervován bude první z nich, který je dosud volný (pokud takový existuje).
 5. Řešení zadaného úkolu student vypracuje a odevzdá vyučujícímu ve stanoveném termínu. (Obvykle na cvičení následujícím po zveřejnění příkladu.)
 6. Odevzdané řešení musí být rukou psané, nikoli tištěné.
 7. Řešení musí být srozumitelné, všechny kroky přiměřeně zdůvodněné, používané věty z přednášky správně citované.
 8. Vyučující odevzdaná řešení opraví a po té vrátí studentům (zpravidla na dalším cvičení). Na vráceném řešení bude uvedeno, zda bylo správné či zda je potřeba ho nějak doplnit či opravit.
 9. Je-li třeba řešení doplnit či opravit, student tak učiní a odevzdá řešení znovu. Tento postup se bude opakovat, dokud řešení nebude úplné a správné.
 10. Počet oprav daného úkolu není apriori omezen. Student však musí správná řešení všech úkolů odevzdat nejpozději týden před termínem zkoušky, na který se chce přihlásit.
 11. Pokud student nejpozději týden před posledním vypsaným termínem zkoušky neodevzdá správné řešení všech úkolů, získá nezapočteno.


Statistika úspěšnosti domácích úkolů

(Závěrečná, k datu 16.2.2016.)


Číslo úkolu1 2 3
Rezervovalo studentů363534
Odevzdalo343333
Správně vyřešilo333333
Správně vyřešilo napoprvé22109
Opravu odevzdalo122324
Správně vyřešilo napodruhé71820
Druhou opravu odevzdalo444
Správně vyřešilo napotřetí233
Třetí a další opravu odevzdalo312
Správně vyřešilo napočtvrté atd.211
Celková statistika
Nějaký úkol rezervovalo36
Aspoň jeden úkol odevzdalo34
Zápočet již získalo33
Správně vyřešilo2 úkoly0
1 úkol0
0 úkolů1