MFF UK

Statistika výsledků zkoušek

Termín písemky26.1. 2.2.9.2.16.2.9.5.opravné
ústní
zkoušky
Přihlášeno studentů51016137
Přišlo studentů51016136
Písemku psalo51016106
Úspěšně napsalo1101143
Ústní skládalo1101174 *)2
Zkoušku složilo19832 **)1
Dosud se pokusilo5112731 32 32
Zkoušku dosud složilo1101821 23 24


*) Jeden student písemku nenapsal, splnil však podmínky pro připuštění k ústní zkoušce při druhém opravném termínu.
**) Jeden student, který úspěšně napsal písemnou část, na ústní nedorazil.

Rozložení známek
Známka Počet
11
29
313
prospěl1

Celkové údaje k 27.9.2016 (závěrečné):

  • Zapsáno bylo celkem 37 studentů. Zápočet získalo 33 studentů, všichni, kteří se o to opravdu snažili. (Jeden student si nerezervoval žádný domácí úkol, dva si sice rezervovali, ale žádný neodevzdali, jeden odevzdal pouze první úkol, avšak ani napodruhé nebyl vyřešen správně).
  • Na zkoušku aspoň jednou dorazilo 32 studentů, 24 studentů zkoušku složilo (15 v řádném termínu, 8 na první opravný termín, 1 na druhý opravný termín).
  • 8 studentů zkoušku nesložilo (4 vyčerpali všechny tři termíny, 3 se pokusili dvakrát a 1 pouze jednou). Z nich jeden má písemku splněnou a dle pravidel ještě mohl přijít na ústní část, nepřišel však. Dále 1 student napsal poslední písemku, ale na ústní část nedorazil.