MFF UK

Doporučená literatura

M.Fabian et al. Banach Space Theory. The basis for Linear and Nonlinear Analysis. Springer 2011.
(Kapitoly 1-2 a oddíly 3.11, 15.1-15.2 víceméně odpovídají kapitolám I-III z přednášky.)


W.Rudin. Functional Analysis. McGraw Hill 1973.
(Kapitoly 6-7 víceméně odpovídají kapitole IV z přednášky.)


Upozornění: Uvedená literatura není přesnou náhradou přednášky. Navíc, v některých oddílech se používají pojmy a výsledky z topologie, jak je ve funkcionální analýze běžné, nicméně v Úvodu do funkcionální analýzy se tomu vyhýbáme.