MFF UK

Obecné informace k organizaci kurzu

Výuka Úvodu do funkcionální analýzy zahrnuje výuku dvou předmětů - NMMA331 a NMMA931. Obsah těchto dvou předmětů je totožný a výuka i zkoušení probíhá zároveň. Nicméně tyto dva předměty jsou určeny pro různé skupiny studentů a podmínky pro jejich studium a absolvování se liší.


Předmět NMMA331 je povinně volitelným předmětem bakalářského oboru Obecná matematika, který je nezbytný pro zaměření Matematická analýza a pro zaměření Numerická analýza a matematické modelování. Jako předmět s důležitým místem ve studijních plánech má určité prerekvizity.


Předmět NMMA931 má stejný sylabus, ale nemá žádné prerekvizity. Je určen zejména pro studenty informatiky a fyziky, kteří mají o funkcionální analýzu zájem nebo ji potřebují ve svém studijním oboru. Tento předmět nemá formální prerekvizity, protože studenti informatiky a fyziky mají odlišné studijní plány. Tato skutečnost však neruší nutnost určitých vstupních znalostí.


Výuka probíhá ve formátu 4/2, tj. dvě dvouhodinovky přednášky a jedna dvouhodinovka cvičení týdně. Rozvrh najdete zde.