\begin{align} \end{align}

Úvod

Tyto stránky vznikly jako diplomová práce na MFF UK v letech 2018 a 2019 a zabývají se finanční matematikou na střední škole.

Nejdříve se seznámíme s finančním světem v kapitole Úvod do financí. Poté se budeme zabývat úročením, zejména jednoduchým úročením a složeným úročením. Následně se zaměříme na dluhopisy, ukážeme si konkrétní příklady dluhopisů. Nakonec se budeme věnovat úvěrům a spořením.

Tato práce nabízí také možnost prověřit si své znalosti z finanční matematiky v kapitole Test, ve které najdeme 10 náhodně vybraných úloh. V testu se objevují teoretické otázky, jednoduché i složitější početní úlohy.

Pro tyto stránky doporučujeme použít některý z následujících prohlížečů: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

JavaScript

Stránky využívají JavaScript, který je zejména využit pro zobrazování matematických výrazů a krokovaných úloh. Proto je důležité mít v prohlížeči povolený JavaScript.

JAVA

V této práci jsou používány applety. Aby správně fungovaly, je nutné mít nainstalovaný interpret jazyka JAVA. Interpret jazyka JAVA lze bezplatně stáhnout na https://www.java.com.

U appletů v této práci je použitá v číselných výrazech tečka místo desetinné čárky.

Tlačítka

V celé práci se objevují tato tlačítka:

hvezdicka kliknutím na dané tlačítko se zobrazí rozšiřující učivo,

dalsi kliknutím na otazník se objeví řešení úlohy,

dalsi kliknutím na dané tlačítko se zobrazí první nebo další krok řešení úlohy,

konec kliknutím na dané tlačítko zobrazíme celé řešení úlohy,

nahoru kliknutím na dané tlačítko skryjeme všechny odkryté kroky řešení úlohy.