\begin{align} \end{align}

Dlužník a věřitel

Každý člověk se asi někdy dostal do situace, kdy si potřeboval půjčit peníze, nebo někomu jinému peníze půjčil. To nás vede k zavedení pojmu dlužník, resp. věřitel.

Příklad

Pan X půjčí panu Y částku \(10\, 000\) Kč a za měsíc bude chtít částku vrátit.
Kdo je věřitel a kdo je dlužník?

Řešení

Pan X je věřitel.
Pan Y je dlužník.

Definice

Věřitel je osoba nebo společnost, která poskytne finanční půjčku a jako odměnu získá částku navíc (úrok).

Definice

Dlužník je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku včetně dohodnuté odměny (úroků)
za půjčení peněz.

Následující obr. 1.2.1 ukazuje vztahy mezi dlužníkem a věřitelem.

dluznik_veritel Obr. 1.2.1

Tabulka 1.2.1 ukazuje vztahy mezi klientem a bankou. V prostředním řádku máme situaci, kdy si klient půjčí kapitál od banky. V posledním řádku máme situaci, kdy klient vloží do banky kapitál.

Dlužník Věřitel Jistina
klient banka půjčka od banky
banka klient vklad do banky
Tabulka 1.2.1