\begin{align} \end{align}

Úlohy

 1. Pan A chce pravidelně spořit. Rozhodl se každý měsíc ukládat na spořicí účet \(2\,000\text{ Kč}\) po dobu jednoho roku. Banka uvádí roční úrokovou sazbu \(3\,\%\) a úročí kapitál vždy na konci měsíce. Pro zjednodušení neuvažujte daň z úroků.

  1. a) Pan A ukládá svůj kapitál vždy na konci každého měsíce. Spočítejte, jakou částku bude mít pan A po roce spoření. Určete, kolik korun činí úroky z naspořené částky.

  2. b) Pan A ukládá svůj kapitál vždy na začátku každého měsíce. Spočítejte, jakou částku bude mít pan A po roce spoření. Určete, kolik korun činí úroky z naspořené částky.

 2. Paní B chce pravidelně spořit. Rozhodla se vždy na konci měsíce ukládat na spořicí účet částku \(2\,000\, \text{Kč}\) po dobu jednoho roku. Banka uvádí roční úrokovou sazbu \(3\,\%\) a úročí kapitál vždy na konci měsíce. Tentokrát uvažujme daň z úroků ve výši \(15\,\%\). Spočítejte, jakou částku bude mít paní B po roce spoření. Určete v procentech, jakou část z našetřené částky tvoří úroky po zdanění vyplacené bankou.

 3. Pan C si na konci roku 2008 založil spořicí účet s roční úrokovou sazbou \(1\,\%\) a měsíčním úrokovacím obdobím. Banka úročí kapitál vždy na konci měsíce. Při založení účtu uložil \(1\,000\, \text{Kč}\) a stejnou částku pak ukládal na konci každého dalšího měsíce až do konce listopadu roku 2010. Následně na konci každého dalšího měsíce vkládal \(2\,000\, \text{Kč}\), až do konce roku 2018. Daň z úroku je \(15\,\%\).

  1. a) Určete, jakou částku si tímto způsobem pan C našetří po zdanění.
  2. b) Určete, kolik činí vklady pana C.
  3. c) Určete, kolik korun jsou úroky po zdanění.
  4. d) Určete, kolik činí daň z úroků.

 4. Paní D pravidelně ukládá na konci každého měsíce na spořicí účet částku \(10\,000\text{ Kč}\). Banka uvádí roční úrokovou sazbu \(2\,\%\) a úročí kapitál vždy na konci měsíce. Daň z úroku je \(15\,\%\). Kolik měsíců nejméně musí paní D spořit, aby naspořila \(1\,000\,000\text{ Kč}\).

 5. Klient banky si na začátku každého roku ukládá na spořicí účet částku \(10\,000\text{ Kč}\). Banka uvádí roční úrokovou sazbu \(2,4\,\%\) a úročí kapitál vždy na konci měsíce. Daň z úroku je \(15\,\%\).
  Jakou částku bude mít klient po dvou letech? Zaokrouhlete na haléře.