\begin{align} \end{align}

Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Logo MFF

David Tomandl

Finanční matematika pro střední školy s podporou internetu

Katedra didaktiky matematiky
Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Studijní program: Matematika, Učitelství pro střední školy matematika–informatika